Rynek mleka

Rynek Polski

Średnia cena mleka do skupu w Polsce wg Ministerstwa Rolnictwa

TOWAR POLSKA
Cena [zł/100kg]  Miesięczna zmiana
lipiec czerwiec ceny [%]
Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach 129,22 126,36 2,3

 

wykres 

Informacje na podstawie:

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Departament Rynków Rolnych

Pobierz pełny raport ze strony Ministerstwa Rolnictwa


Rynek Niemiecki

Pobierz pełny raport ze strony.